Üyelik Sözleşmesi

Sayın Üyemiz,Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesi ile eksiksizlisans.com’um e-ticaret kanalından sunmakta olduğu genel ve özel kampanyalardan, promosyonlardan, indirimlerden ve benzeri olanaklardan yararlanabilmeniz amaçlanmaktadır.Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden üye sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır. Üyelik sürecine ilişkin ayrıntılı pek çok bilgiye internet sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünden ulaşabilirsiniz.1. TARAFLARİşbu sözleşme “KADIKÖY/İSTANBUL” adresinde yer alan eksiksizlisans.com (“eksiksizlisans.com” veya “Şirket”) isimli şirket ile eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği’nden yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.2. TANIMLARSite: eksiksizlisans.com adresinde yer alan internet sitesini ifade etmektedir. Sosyal Medya: Facebook, Twitter, Foursquare gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir. Mobil Uygulama: eksiksizlisans.com mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen uygulamasını ifade etmektedir. Üye: İşbu Sözleşme uyarınca eksiksizlisans.com İnternet Sitesi’ne üye olan kişileri ifade eder. Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini ifade eder. Site’de yer alan Kullanım Şartları, Güvenli Ödeme, Gizlilik İlkeleri, Kişisel Verilerin Korunması sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 3. KONUİşbu Sözleşme’nin konusu, eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üye müşterilerin üyelik ilişkisinin ifasından doğan hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ4.1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ4.1.1. Üyelik ilişkisinin başlatılabilmesi için eksiksizlisans.com adresinden işbu üyelik sözleşmesinin onaylanması gerekmektedir.4.1.2. Sözleşme kapsamında, öncelikle cep telefonu numarası alınmaktadır; ancak Üye’nin alışveriş aşamasında, ad, soyad, e-posta, adres bilgisi paylaşması mümkündür. Bu veriler, Üye ile iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin gönderimi, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, e-ticaret faaliyetlerinin ifası, ürün teslimi için kullanılır.4.1.3. Üyelik aşamasında Üye tarafından eksiksizlisans.com yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri eksiksizlisans.com’a bildirmekle yükümlüdür.4.1.4. Üye, eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliğini ve numarasını ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kişiye devredemez veya eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği üyeliğinin üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği ı üyeliğinden bizzat sorumludur. Üye’ye ait eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliğinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.4.1.5. Bir üyenin, aynı üyelik bilgileri ile birden fazla oluşan kayıtları üye adına birleştirilir. Bir üyenin tek bir kaydı olabilir.4.1.6. Program üyeliği, üyelik esnasında doldurulması gereken bilgiler doldurulup kayıt süreci tamamlanınca başlayacaktır. Kayıt sürecinin tamamlanması eksiksizlisans.com’unn onayına tabidir. Üyeliğin eksiksizlisans.com tarafından onaylanmadığı durumda bu formla iletilmiş olabilecek tüm veriler silinerek kanuni yükümlülükler saklı kalmak kaydı ile başka amaç için kullanılmayacaktır.4.1.7. Üye, eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliğine ilişkin avantajlarının süresinin sona ermesi durumunda üyelik seviyesine ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul eder.4.1.8. eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği Programı, üyelerin 18 yaşın üzerinde ve Türkiye'de yaşayan gerçek kişiler olduğunu kabul eder.4.2. eksiksizlisans.com’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ4.2.1. eksiksizlisans.com, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.4.2.2. eksiksizlisans.com'un herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.4.2.3. eksiksizlisans.com, Üyeler’in bilgilerini eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği Üye Aydınlatma Metni ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.4.2.4. eksiksizlisans.com, Üye tarafından sunulan bilgileri Üye’ye özel eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.4.2.5. Program kapsamında eksiksizlisans.com, üçüncü kişi firmalarla işbirliği yaparak kampanya düzenleyebilir. Böyle bir durumda Üyenin kampanyadan faydalanabilmesi için işlenmesi zorunlu olan kişisel verileri, işbirliği içinde olunan üçüncü kişi firmalarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümlerine tabi olarak aktarılabilir.4.2.6. Site’de eksiksizlisans.com’nın kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve tüketicileri Site üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.4.2.7. eksiksizlisans.com, programın geçerli olduğu mağazaları, satış kanallarını, program seviyelerini, seviyelere özel veya genel hizmetleri, kampanya avantajlarını ve koşullarını farklı şekillerde belirlemekte, değiştirmekte ve/veya iptal etmekte serbesttir.4.2.8. eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği kullanımı sebebiyle sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet hiçbir zarardan eksiksizlisans.com ve Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. eksiksizlisans.com'a, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.4.2.9. eksiksizlisans.com, üyenin fraud yaptığının tespit edilmesi halinde kazanılmış hakları iptal etme ve üyeliği silme hakkına sahiptir.4.2.10. eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği ve üzerinde yer alan tüm işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça eksiksizlisans.com'a aittir. Üye’nin, izinsiz kullanımların yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında eksiksizlisans.com tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği genel görünüm ve dizaynı ile eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği üzerindeki tüm bilgi, resim, eksiksizlisans.com markası, logo, ikon, demonstratif, yazılı, grafik de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği üzerindeki hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. eksiksizlisans.com’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.5. SÖZLEŞME’NİN FESİHİ5.1. eksiksizlisans.com, Üye’nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun eksiksizlisans.com tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Üye statüsüne son verebilir.5.2. Üye’nin eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliği’ne birden fazla üyeliği tespit edilirse, bu kayıtlar birleştirilir.5.3. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.6. GENEL HÜKÜMLER6.1. MÜCBİR SEBEPAşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.) Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, salgın hastalıklar, Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler, eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üyeliğinin kullanımını engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler. 6.2. SÖZLEŞME’NİN YORUMU6.2.1. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.6.2.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dâhil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.6.2.3. eksiksizlisans.com İnternet Sitesi Üye Aydınlatma Metni de işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.6.3. DELİL SÖZLEŞMESİÜye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda eksiksizlisans.com’un resmi defter ve ticari kayıtları ile eksiksizlisans.com'un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.6.4. TEBLİGATSözleşme ile ilgili her türlü tebligat eksiksizlisans.com’un Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Üye’nin beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.6.5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜTaraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İzmir Mahkemeleri İcra Daireleri yetkilidir.Soru ve önerileriniz için 0544 462 12 20 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. ”bilgi@eksiksizlisans.com” e-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?

Hesap oluştur?

WeCreativez WhatsApp Support
Müşteri Temsilcilerimiz size destek vermeye hazır!
👋 Merhaba, yardıma ihtiyacınız var mı?